er et opplæringsprogram for de som ønsker mer kompetanse i digitalisering og hvordan digital transformasjon kan bidra til å effektivisere prosesser og øke konkurransekraften i egen virksomhet. Studiet gir en bred faglig plattform for å forstå hvilke forretningsmessige utfordringer handel, industri og servicebedrifter møter i den digitale tidsalderen og hvordan de kan møte disse. Opplæringsprogrammet kan gjennomføres med eller uten eksamen.

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

OM STUDIET

Studiet består av fire emner à 7,5 studiepoeng

  •     EMNE 1    
  •     EMNE 2    
  •     EMNE 3    
  •     EMNE 4    
    EMNE 1    

Praktisk innføring til digital strategi

Emne 1, må gjennomføres før de øvrige emnene

Innføringsemne i Digitaliseringsskolen vil gi en generell forståelse til digitalisering og digital transformasjon i privatsektor med hovedvekt på små og mellomstore bedrifter. I tillegg skal studenten lære å lage digital strategi som sikter på å øke bedriftens intern og ekstern effektivitet, gjennom praktisk arbeid med case fra handel, industri og servicebedrifter og egen bedrift.

    EMNE 2    

Digital transformasjon

Emne 2

Dette er et emne som bygger på innføringsemnet om digital strategi. Emnet vil gi en fordypning i hva digitalisering og digital transformasjon er og hvorfor det er viktig å sette det digitale løftet i agendaen, med hovedvekt på privatsektor, i små og store bedrifter. Emnet vil gi innsikt i hvordan informasjonssystemer understøtter og kan bidra til å effektivisere forretningsprosesser og hvordan fremvoksende disruptive teknologier forandrer konkurransebetingelsene og skaper nye forretningsmodeller og muligheter.

    EMNE 3    

Digital ledelse

Emne 3

Dette emnet vil gi en fordypning i hvordan det digitale løftet i små og store bedrifter kan oppnås. Emnet vil gå gjennom hvordan digital strategi skal implementeres, herunder transformasjonsledelse, prosjektledelse og endringsledelse; hvordan bedriftens digitale ressurser som kunnskap, informasjon, data og dokumenter skal forvaltes; hvordan forretningssystemer kan anskaffes og/eller utvikles og settes i drift; og hva slags IKT-organisasjon kan bygges som kan støtte digitaliseringen.

    EMNE 4    

Digital kommunikasjon

Emne 4

Dette emnet vil gi en fordypning i digital kommunikasjon eksternt mot omgivelsene og internt i bedriften. Metoder, teknikker, verktøy for å øke digital synlighet, merkevarebygging på nett og omdømmebygging er sentrale temaer. Effektiv samhandling internt mellom ansatte, verktøy som sosiale medier, epost, ansatt portaler, wikis m.m for intern bruk blir gjennomgått. Videre inneholder emnet temaer som informasjonssikkerhet, personvern, rettigheter m.m samt etiske aspekter i digital kommunikasjon.

Målgruppe

Med blikk mot fremtiden…

Målgruppen for studiet er de som er, eller i framtiden vil bli, ledere eller mellomledere for små eller mellomstore bedrifter. I tillegg vil studiet også være aktuelt for alle andre som har en rolle i digital transformasjon i organisasjoner, for eksempel de som jobber med utvikling av nye arbeidsprosesser i en organisasjon samt IKT ansatte med ansvar for bedriftens digitaliseringsløp.

Studiemodell

Studiearbeidet foregår individuelt og i samarbeid med medstudenter via en nettbasert læringsportal og på undervisningssamlinger.


Studiemodellen har som utgangspunkt at studentene jobber med læringsressurser som er tilgjengelig i studiets læringsportal (lesing av fagstoff, og litteratur, se forelesninger via video og gjøre oppgaver) før de kommer på samlingene.


Det arrangeres to 1-dagers samlinger pr emne. Disse samlingene benyttes i stor grad til kort gjennomgang av sentrale teorier som deretter anvendes i praktiske læringsaktiviteter i grupper.

Læringsplattform

Høgskolen i Innlandet bruker læringsplattformen Canvas. Deltakerne får tilgang til denne når de starter på studiet. I Canvas ligger mange læringsressurser som studentene arbeider med før, mellom og etter samlingene.

PRAKTISK INFO

Søknad og kostnader

Søknad om opptak

https://evuweb.fsweb.no/evuweb/kurs?inst=HINN

Opptakskrav:

Opptakskravet for å avlegge eksamen og få studiepoeng er generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse (over 25 år i søknadsåret og minst 5 års relevant arbeidserfaring).  

For å søke på emne 2, 3 og 4 er det en fordel om du har gjennomført og bestått emne 1.

Deltakere som ikke har utdanning tilsvarende opptakskravet kan tas opp som kursdeltaker, og få utstedt kursbevis etter gjennomføringen.


Studieavgiften er på kr. 13.500,- pr. enkeltemne. De som gjennomfører alle emner betaler halv pris på det siste emnet. 

De som skal gjennomføre eksamen må være registrert som student ved høgskolen og må i tillegg betale semesteravgift som pt utgjør ca. kr. 750,- pr semester.

DIGITALISERINGSSKOLENS

Prosjektgruppe

Sutharshan Nadarajah

Fagansvarlig

Line Kristiansen

Prosjektleder

Mette Villand

Leder SELL

Lars Teppan Johansen

AD

Jan-Erik Svensson

Lillehammer Næringsforening

Om

Studiet er utviklet av Høgskolen i Innlandet ved Handelshøgskolen i Innlandet og 

Senter for livslang læring i samarbeid med Lillehammer Næringsforening.

Kompetanse Norge har finansiert utvikling og pilotgjennomføring.

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

TIL TOPPEN