Praktisk innføring til digital strategi

Dette er et innføringsemne i Digitaliseringsskolen som vil gi en generell forståelse til digitalisering og digital transformasjon i privatsektor med hovedvekt på små og mellomstore bedrifter. I tillegg skal studenten lære å lage digital strategi som sikter på å øke bedriftens intern og ekstern effektivitet, gjennom praktisk arbeid med case fra handel, industri og servicebedrifter og egen bedrift.